Đăng ký chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Thủ Đức mới nhất 2021

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm

Thủ Đức là một thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Thủ Đức được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập vào cuối năm 2020 trên cơ sở sáp nhập 3 quận cũ là Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức. Đối với các doanh nghiệp đang kinh […]