Hướng dẫn kiểm kiệm và công bố túi giấy kraft đựng cà phê

Hướng dẫn kiểm nghiệm và công bố túi giấy kraft đựng cà phê

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Công bố chất lượng sản phẩm, Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm

Với xu hướng thân thiện với môi trường, túi giấy kraft đựng cà phê giảm bớt thành phần nhựa trong bao bì, túi giấy kraft đựng cà phê đảm bảo vấn để bảo quản sự tươi ngon, hương vị cà phê được đóng gói trong bao bì, ngăn cản hơi ẩm, sự oxy hoá hoặc […]