Đăng ký tự công bố thực phẩm đông lạnh nhập khẩu theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Công bố chất lượng sản phẩm

Đông lạnh là phương pháp bảo quản thực phẩm bằng cách hạ nhiệt độ nhằm biến nước trong thực phẩm thành đá, do đó làm ngăn sự phát triển của vi sinh vật dẫn đến sự phân huỷ của thực phẩm diễn ra chậm. Các loại thực phẩm đông lạnh nhập khẩu (trâu, bò , […]