Quy Trình Cấp Giấy Phép Bán Lẻ Sản Phẩm Thuốc Lá

Quy Trình Cấp Giấy Phép Bán Lẻ Sản Phẩm Thuốc Lá

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Giấy phép kinh doanh thuốc lá

Thương nhân muốn được cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá phải đáp ứng các điều kiện sau: Điều kiện cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ […]