Quán ăn đăng ký giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP sau dịch Covid-19 như thế nào?

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các quận, huyện trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh muốn có đủ điều kiện hoạt động trở lại sau dịch Covid-19, một trong những điều kiện bắt buộc phải đăng ký giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP. Vậy tiến trình […]

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống và kinh doanh thực phẩm sau dịch Covid-19

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống , cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP.HCM. Theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, […]