Đăng ký giấy phép kinh doanh rượu tiêu dùng cho quán bar tại quận 1 TP.HCM

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Giấy phép kinh doanh, sản xuất rượu

Đối với việc đăng ký giấy phép kinh doanh rượu tiêu dùng cho quán bar, các chủ cơ sở cần tuân thủ các quy tắc sau: Điều kiện khi làm giấy phép kinh doanh rượu tiêu dùng cho quán bar tại Quận 1 Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc […]

Nghị Định 105/2017/NĐ-CP Về Kinh Doanh Rượu Tiêu Dùng Tại Chỗ

Nghị Định 105/2017/NĐ-CP Về Kinh Doanh Rượu Tiêu Dùng Tại Chỗ

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Giấy phép kinh doanh, sản xuất rượu

Muốn được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nhà hàng, quán bar,…) cần phải có giấy phép kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ.  Hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ là một hoạt động kinh doanh mới được bổ sung tại Nghị định 105 quy định về kinh doanh rượu. Điều […]

quy trình đăng ký giấy phép bán lẻ rượu

Điều Kiện Đăng Ký Giấy Phép Bán Lẻ Rượu Tại Cửa Hàng

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Giấy phép kinh doanh, sản xuất rượu

Rượu là một loại hàng hóa đặc biệt và chỉ được phép kinh doanh, bán lẻ rượu khi đăng ký giấy phép bán lẻ rượu. Bán lẻ rượu là việc doanh nghiệp, cá nhân mua rượu từ thương nhân bán buôn về bán lại trực tiếp cho người tiêu dùng . Việc kinh doanh rượu […]