Đăng ký chứng nhận VSATTP sản xuất đóng gói bánh snack tại TP.HCM

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm

Một trong những xu hướng lựa chọn thực phẩm của những năm gần đây là thực phẩm tiện lợi và tinh tế nhằm tiết kiệm được thời gian cho việc chế biến nhưng vẫn đảm bảo an toàn và yêu cầu về chất lượng và năng lượng. Một số loại thực phẩm tiện lợi và […]