Chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm

Tư Vấn Cơ Sở Đăng Ký Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Kinh Doanh Thịt Đông Lạnh

Tư Vấn Cơ Sở Đăng Ký Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Kinh Doanh Thịt Đông Lạnh

Căn cứ vào Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, các cá nhân – tổ chức cần phải đảm bảo các thủ tục sau khi đăng ký giấy an toàn vệ sinh thực phẩm kinh doanh thịt đông lạnh.

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký giấy an toàn vệ sinh thực phẩm kinh doanh thịt đông lạnh có các quyền sau đây:

 • Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ để duy trì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực phẩm hợp tác trong việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn;
 • Lựa chọn cơ sở kiểm nghiệm để kiểm tra an toàn thực phẩm; lựa chọn cơ sở kiểm nghiệm đã được chỉ định để chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm nhập khẩu;
 • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;
 • Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân đăng ký giấy an toàn vệ sinh thực phẩm kinh doanh thịt đông lạnh có các nghĩa vụ sau đây:

 • Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm kinh doanh thịt đông lạnh và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh;
 • Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, nhãn thực phẩm và các tài liệu liên quan đến an toàn thực phẩm; lưu giữ hồ sơ về thực phẩm; thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 54 của Luật này;
 • Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm; thông báo cho người tiêu dùng điều kiện bảo đảm an toàn khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm;
 • Kịp thời cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm và cách phòng ngừa cho người tiêu dùng khi nhận được thông tin cảnh báo của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu;
 • Kịp thời ngừng kinh doanh, thông tin cho tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và người tiêu dùng khi phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn;
 • Báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền và khắc phục ngay hậu quả khi phát hiện ngộ độc thực phẩm hoặc bệnh truyền qua thực phẩm do mình kinh doanh gây ra;
 • Hợp tác với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra ngộ độc thực phẩm để khắc phục hậu quả, thu hồi hoặc xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn;
 • Tuân thủ quy định của pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 48 của Luật này;
 • Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm mất an toàn do mình kinh doanh gây ra.

>>> Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Đóng Gói Thịt Gia Súc TP.HCM

>>> Công Bố Chất Lượng Thịt Đông Lạnh Nhập Khẩu

>>> Quy Trình Cấp Giấy Phép Bán Lẻ Sản Phẩm Thuốc Lá

an toàn vệ sinh thực phẩm kinh doanh thịt đông lạnh

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thịt đông lạnh nhỏ lẻ

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thịt đông lạnh nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sau đây:

 • Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;
 • Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất, kinh doanh thực phẩm không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm;
 • Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm;
 • Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm.
giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh thịt

Cảm ơn quý khách hàng đã tham khảo quy trình đăng ký giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh thịt đông lạnh. Để được hỗ trợ một cách tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Hotline: 093 70 68819

Email: tuvangiayphepbaokim@gmail.com

Fanpage:

Giấy phép BẢO KIM

Giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm

Công bố chất lượng sản phẩm uy tín, nhanh chóng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *