Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Quy Trình Đăng Ký Giấy Chứng Nhận Lưu Hành Tự Do (Certificate of Free Sale – CFS)

Quy Trình Đăng Ký Giấy Chứng Nhận Lưu Hành Tự Do (Certificate of Free Sale - CFS)

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS)  là một văn bản cần thiết đối với các chủ thể có hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu.  Văn bản này nói lên  nguồn gốc, những thông tin cần thiết của hàng hoá mà chính cơ quan nhà nước nơi có hàng hoá xuất khẩu đã công nhận.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) là gì?

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (tiếng Anh: Certificate of Free Sale, viết tắt: CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do hay còn gọi là CFS, là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

>>> Giấy Chứng Nhận Lưu Hành Tự Do (CFS) Cho Cà Phê Xuất Khẩu

>>> Công Bố Chất Lượng Sản Phẩm Nhập Khẩu

Quy trình đăng ký giấy CFS đối với hàng hoá xuất khẩu

  1. Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến cơ quan cấp CFS, hồ sơ bao gồm:
  • Văn bản đề nghị cấp CFS nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng kí, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), thành phần hàm lượng hợp chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản chính, thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
  • Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
  • Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu: 1 bản chính.
  • Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa): 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
dịch vụ đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng qui định, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp CFS thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

3. Thời hạn cấp CFS không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày thương nhân nộp hồ sơ đầy đủ, đúng qui định. Trường hợp không cấp CFS, cơ quan cấp CFS có văn bản trả lời nêu rõ lí do.

4. Cơ quan cấp CFS có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm qui định đối với CFS đã cấp trước đó.

đ) Số lượng CFS được cấp cho hàng hóa theo yêu cầu của thương nhân.

Để được tư vấn một cách tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline: 093 12 87654 / 093 70 68819

Email: tuvangiayphepbaokim@gmail.com

Fanpage:

Giấy phép BẢO KIM

Giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm

Công bố chất lượng sản phẩm uy tín, nhanh chóng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *